Παράβλεψη περιήγησης

ΣΥΝΕΔΡΙΑ-ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

 • 14/03/2024
  Ομιλία της κ. Σταυρούλας - Αντιγόνης Πριλή στο 4ο Πανελλήνιο Συνεδριο [ 8-10/11/2019, Θεσσαλονίκη ] της Ελληνικής Ψυχοπροφυλακτικής Εταιρείας με θέμα : " Νομική Συμβουλή σε θύματα βίας"

  Ομιλία της κ. Σταυρούλας - Αντιγόνης Πριλή στο 4ο Πανελλήνιο Συνεδριο [ 8-10/11/2019, Θεσσαλονίκη ] της Ελληνικής Ψυχοπροφυλακτικής Εταιρείας με θέμα : " Νομική Συμβουλή σε θύματα βίας"

  Διαβάστε περισσότερα
 • 14/03/2024
  Εισήγηση της κ. Σταυρούλας -Αντιγόνης Πριλή στο 24o Συνέδριο [ 31/03 - 2/4/23] Ένωσης Ποινικολόγων & Μαχόμενων Δικηγόρων για θεμα των Απειλούμενων ποινών για τα αδικήματα Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματική Δραστηριότητα-Ξέπλυμα υπό το σύστημα ποινών του νέου Ποινικού Κώδικα.

  ΑΞΟΝΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ – ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

   

  -ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΩΝ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ (ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΦΕΡΕ Ο ΝΟΜΟΣ 4816/2021)

  -ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2018/1673 ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗ (?)

   

  -ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4557/2018

   

  -ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

   

  ΝΟΜΙΜΟΠΟΊΗΣΗ ΕΣΌΔΩΝ ΑΠΌ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΈΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ (ΞΈΠΛΥΜΑ ΧΡΉΜΑΤΟΣ) ΣΥΝΙΣΤΟΎΝ ΟΙ ΕΞΉΣ ΠΡΆΞΕΙΣ:

   

  α) Η μετατροπή ή η μεταβίβαση περιουσίας εν γνώσει του γεγονότος ότι προέρχεται από εγκληματική δραστηριότητα, ή από πράξη συμμετοχής σε τέτοια δραστηριότητα, με σκοπό την απόκρυψη ή τη συγκάλυψη της παράνομης προέλευσής της, ή την παροχή συνδρομής σε οποιονδήποτε ενέχεται στη δραστηριότητα αυτή για να αποφύγει τις έννομες συνέπειες των πράξεών του,

   

  β) Η απόκρυψη ή συγκάλυψη της αλήθειας, όσον αφορά τη φύση, την προέλευση, τη διάθεση, τη διακίνηση ή τη χρήση περιουσίας ή τον τόπο όπου αυτή βρίσκεται ή την κυριότητα επ' αυτής, ή τα σχετικά με αυτή δικαιώματα, εν γνώσει του γεγονότος ότι η περιουσία αυτή προέρχεται από εγκληματική δραστηριότητα ή από πράξη συμμετοχής σε τέτοια δραστηριότητα,

   

  γ) Η απόκτηση, κατοχή ή χρήση περιουσίας, εν γνώσει, κατά τον χρόνο κτήσης, ή κατά τον χρόνο περιέλευσης της κατοχής ή της χρήσης, του γεγονότος ότι η περιουσία προέρχεται από εγκληματική δραστηριότητα ή από πράξη συμμετοχής σε τέτοια δραστηριότητα,

   

  δ) Η χρησιμοποίηση του χρηματοπιστωτικού τομέα με την τοποθέτηση σε αυτόν ή τη διακίνηση μέσω αυτού εσόδων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες, με σκοπό να προσδοθεί νομιμοφάνεια στα εν λόγω έσοδα.

   

   

  ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

   

  ΑΡΘΡΟ 2- ΠΑΡ. 1 ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

   

  Αν από την τέλεση της πράξης ως την αμετάκλητη εκδίκασή της ίσχυσαν περισσότερες διατάξεις νόμων,εφαρμόζεται αυτή που στη συγκεκριμένη περίπτωση οδηγεί στην ευμενέστερη μεταχείριση του κατηγορουμένου.

   

  -Ν. 2331/95

   

  -ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ Ν. 3424/2005

   

  -Ν. 3691/2008

   

  -Ν. 4557/2018

   

  -ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ Ν. 4816/2021

   

  -ΤΗΡΕΙΤΑΙ Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ?

   

  -ΙΔΙΑ ΑΠΑΞΙΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΌ ΤΟΝ

  ΕΛΛΗΝΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗ?

   

  -ΑΥΣΤΗΡΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΟΙΝΩΝ : ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

  ΠΡΟΛΗΨΗΣ?ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΑΠΟΤΡΕΠΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΞΟΥΣ ΔΡΑΣΤΕΣ ΚΑΙ

  ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΥΣ?

  Διαβάστε περισσότερα
 • 14/03/2024
  Εισήγηση της κ. Σταυρούλας -Αντιγόνης Πριλή στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατροδικαστικής 8-10 Δεκεμβρίου 2023 της Ελληνικής Ψυχιατροδικαστικής Εταιρείας για το ιδιαίτερα ενδιαφέρον ζήτημα : " Κατάθλιψη και Ικανότητα Σύνταξης διαθήκης" το οποίο αποτέλεσε και το θέμα της Διπλωματικής της Εργασίας στα πλαίσια των Μεταπτυχιακων της Σπουδών Εξειδίκευσης στην Ψυχιατροδικαστική της Ιατρικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α.

  Η Διπλωματική Εργασία που εκπονήθηκε στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδων στην Ψυχιατροδικαστική της Ιατρικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α. πραγματεύεται το θέμα της ικανότητας σύνταξης διαθήκης του πάσχοντα από κατάθλιψη ασθενή. Το συγκεκριμένο ζήτημα εμφανίζει ιδιαίτερο επιστημονικό ενδιαφέρον τόσο από νομικής όσο και από ψυχιατρικής πλευράς, δεδομένου ότι η κατάθλιψη αποτελεί μία συχνά απαντώμενη ψυχική διαταραχή, η οποία συνδέεται με σημαντική μείωση της λειτουργικότητας και της ποιότητας ζωής του πάσχοντος ατόμου.

   

  ΣΚΟΠΟΣ

  Ο διαθέτης πρέπει να έχει ανεπηρέαστα τα εξής χαρακτηριστικά: μνήμη, ορθή αντίληψη της αξίας της περιουσίας του, ορθή αντίληψη της πραγματικότητας και βούληση (πρόθεση) για το πως και σε ποια άτομα θα διαθέσει την περιουσία του, η κατάθλιψη δε, είναι μία ψυχική, συναισθηματική διαταραχή που επηρεάζει τις νοητικές λειτουργίες, όπως την σκέψη, την συγκέντρωση και την λήψη αποφάσεων κλπ. Έχει δε η παρούσα εργασία σκοπό να συμπληρώσει το «κενό» που διαπιστώθηκε κατά την αρθογραφική και βιβλιογραφική ανασκόπηση όπου μέχρι τώρα έχει μελετηθεί η δικαιοπρακτική ικανότητα και η ικανότητα σύνταξης διαθήκης των ανοικών ασθενών, αλλά και ασθενών με ψυχώσεις και όχι όσων έχουν καταθλιπτική διαταραχή.

   

  ΜΕΘΟΔΟΣ

  Στην συγκεκριμένη Εργασία πραγματοποιήθηκαν παράλληλα δύο είδη ερευνών προκειμένου το ερευνητικό αντικείμενο της παρούσας εργασίας να μελετηθεί τόσο από νομικής όσο και από ιατρικής σκοπιάς:

  1) έρευνα και μελέτη σε καταχωρηθείσες αποφάσεις των Ελληνικών Δικαστηρίων στην ηλεκτρονική τράπεζα νομικών πληροφοριών “ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ” καθώς και στην ηλεκτρονική βάση νομικών δεδομένων “ΝΟΜΟΣ” από το έτος 1999 έως και το έτος 2020 και 2) χορηγήθηκαν σε δείγμα ευκολίας 100 ατόμων τα εξής ψυχομετρικά εργαλεία-ερωτηματολόγια:1) Η Σύντομη Εξέταση της Νοητικής Κατάστασης - Mini-Mental State Examination,

  2) Η Κλίμακα Εκτίμησης Ικανότητας Οικονομικής Φύσεως Δικαιοπραξίας/Evaluation Scale of Capacity for Legal Transactions of Financial Nature-CLFS και

  3) Η Κλίμακα Γηριατρικής Κατάθλιψης - Geriatric Depression Scale “GDS”, τα αποτελέσματα των οποίων συσχετίσθηκαν.

   

  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις δύο προαναφερόμενες έρευνες ήταν τα εξής:

   

  1) Από έρευνα και μελέτη σε καταχωρηθείσες αποφάσεις των Ελληνικών Δικαστηρίων προέκυψαν τα εξής: Επί συνόλου λοιπόν εκατόν μία (101) σχετικών δικαστικών αποφάσεων καταγράφηκαν στοιχεία από εκατόν επτά (107) διαθήκες. Τα μισά άτομα εκ των διαθετών ήταν άντρες και τα άλλα μισά γυναίκες. Η μέση ηλικία θανάτου ήταν τα 76,85 έτη (SD=12,79 έτη). Σωματικές ασθένειες είχε το 59,8% των θανόντων, Ψυχικές, διανοητικές, νευρολογικές διαταραχές είχε το 57,9% των θανόντων και κατάθλιψη το 2,8%. . Το 10,3% των ατόμων είχε νοσηλευτεί σχετικά με ψυχιατρική διαταραχή σε χρόνο είτε προγενέστερο είτε μεταγενέστερο της σύνταξης της υπό κρίση κάθε φορά διαθήκης. Το 26% των θανόντων είχε περισσότερες από μια διαθήκες. Από τα στοιχεία των αποφάσεων: το 32,7% των διαθηκών ήταν ιδιόγραφες και το 57,9% ήταν δημόσιες, δηλαδή ενώπιον

  συμβολαιογράφου. Επίσης, το 49,5% των διαθηκών κρίθηκε έγκυρο από το δικάσαν δικαστήριο. Ενώ στο 7,5% των περιπτώσεων οι διαθέτες κρίθηκαν ως υποβόλιμα – εξαρτώμενα άτομα. Το ποσοστό άκυρων διαθηκών ήταν σημαντικά υψηλότερο (48,3% ) στις περιπτώσεις που το άτομο έπασχε από ψυχικές-διανοητικές- νευρολογικές διαταραχές σε σχέση με το άτομο που έπασχε (και) από σωματικές ασθένεις-παθήσεις (36,1 % ).

   

  2) Από την διενεργηθείσα έρευνα στο δείγμα ευκολίας 100 ατόμων προέκυψε ότι περίπου το 51,2% των συμμετεχόντων είχε σοβαρά καταθλιπτικά συμπτώματα, δηλαδή σχεδόν οι μισοί συμμετέχοντες, ενώ οι υπόλοιποι μισοί, δηλαδή περίπου το 46,5% είχαν ήπια καταθλιπτικά συμπτώματα, εν διαπιστώθηκε ότι αυτά τα άτομα είναι ανίκανα για επιχείρηση δικαιοπραξιών οικονομικού χαρακτήτα και κατά συνέπεια και σύνταξη διαθήκης. Άξιο αναφοράς είναι ότι τα άτομα με σοβαρά καταθλιπτικά συμπτώματα, σημείωσαν χαμηλότερη βαθμολογία-αξιολόγηση σε ό,τι αφορά την γνώση για την αξία έξι (6) κοινών αγαθών από τον γνωστικό τους κύκλο, σε σχέση με τους λοιπούς συμμετέχοντες. { σοβαρά καταθλιπτικά συμπτώματα μέση τιμή 23,07 (2,80) / ενδιαμ. εύρος 23,0 (21,0-25,0) / mann-whitney test 0,044}. Υπήρξε σημαντική αρνητική συσχέτιση της κλίμακας καταθλιπτικών συμπτωμάτων με την κατηγορία Ι της κλίμακας ΚΕΙΟΔ που αφορά την αναγνώριση της αξίας τριών νομισμάτων από τον εξεταζόμενο. Οπότε, όσο υψηλότερες ήταν οι τιμές στην κατηγορία Ι της κλίμακας ΚΕΙΟΔ ( 0,033) τόσο λιγότερα ήταν τα καταθλιπτικά συμπτώματα (0,093). Επίσης, υπήρξε σημαντική θετική συσχέτιση της κλίμακας MMSE με την συνολική κλίμακα ΚΕΙΟΔ (0,020), όπως και με κατηγορία ΙΙΙ της κλίμακας ΚΕΙΟΔ (0,016). Σε κάθε περίπτωση δεν προέκυψε στατιστικά σημαντικό εύρημα που να αποδεικνύει ανικανότητα των με σοβαρά καταθλιπτικά συμπτώματα ατόμων να επιχειρήσουν δικαιοπραξίες οικονομικής φύσεως και να συντάξουν διαθήκη.

   

  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΕΡΕΥΝΩΝ

  Από το σύνολο της έρευνας τόσο στην νομολογία των ελληνικών Δικαστηρίων όσο και δια των ψυχομετρικών εργαλείων σε δείγμα εκατό (100) ατόμων, εξάγεται με ασφάλεια το συμπέρασμα και επιβεβαιώνεται ξανά ως ορθός και αληθής ο κοινός τόπος μεταξύ νομικών και ψυχιάτρων – νευρολόγων ότι η ύπαρξη μιας ψυχικής διαταραχής δεν συνδέεται κατά τρόπο απόλυτο ή καθολικό με την άρση των ικανοτήτων ενός ασθενούς.

  Υπογραμμίζεται πως χρήζει περαιτέρω έρευνας ο αποφασιστικός ρόλος της κατάθλιψης στην ικανότητα για δικαιοπραξίες περιουσιακού δικαίου και στην σύνταξη διαθήκης με παράλληλη διερεύνηση και αξιολόγηση των δικαστικών αποφάσεων εφεξής.

  Διαβάστε περισσότερα
 • 14/03/2024
  Εισήγηση της κ. Σταυρούλας- Αντιγόνης Πριλή στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο [ 17- 19/03/2023 , Αθήνα] της Ελληνικής Ψυχοπροφυλακτικής Εταιρείας όπου στο Διεπιστημονικό Τραπέζι με θέμα: "Υποστηρίζοντας τα άτομα που έχουν υποστεί βία" ανέπτυξε τα ζητήματα της ενδοοικογενειακής βίας, του βιασμού και της γυναικοκτονίας.

  Τα στοιχεία του ΟΗΕ για την Βία και τις γυναικοκτονίες το έτος 2021 είναι αποκαλυπτικά:

   

  To 2021 Περίπου 45.000 γυναίκες και κορίτσια δολοφονήθηκαν από κάποιο μέλος του οικογενειακού τους περιβάλλοντος.

   

  Το πρόβλημα της ενδοοικογενειακής βίας είναι εντονότερο σε περιοχές της Ασίας και της Αφρικής.

   

  Από τις 81.100 γυναίκες που δολοφονήθηκαν πέρυσι παγκοσμίως, οι 45.000 (ποσοστό 56%) έχασαν τη ζωή τους στα χέρια μελών του οικογενειακού τους περιβάλλοντος.

   

  Σύμφωνα με τους ειδικούς, τα θύματα της ενδοοικογενειακής βίας είναι στην πραγματικότητα ακόμη περισσότερα καθώς πολλά περιστατικά δεν καταγράφονται ως τέτοια αν και είναι, λόγω έλλειψης σχετικών στοιχείων.

   

  ΣΚΟΤΕΙΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

  Η περίοδος της πανδημίας συνέπεσε με μια σημαντική αύξηση των γυναικοκτονιών στη Βόρεια Αμερική και στη δυτική και νότια Ευρώπη.

   

  Την ίδια στιγμή σχηματίζονται 28 δικογραφίες την ημέρα για ενδοοικογενειακή βία στην Ελλάδα.

  Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική για τα cookies

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣCOOKIEΔΙΑΡΚΕΙΑ
google.com_ga
_gat
_gid
1P_JAR
APISID
DV
HSID
NID
SAPISID
SID
SIDCC
SSID
UULE
Τα cookies στατιστικής ανάλυσης βοηθούν τους ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας να καταλάβουν πώς διαδρούν οι επισκέπτες με την ιστοσελίδας συλλέγοντας και αποστέλλοντας ανώνυμες πληροφορίες.